ஞாயிறு, 3 ஜூலை, 2016

குற்றம் நிகழும் தருணத்தில் குற்றவாளியின் அக கொந்தளிப்பயும் புற விஷயங்கள் அக்குற்றத்தின் மீது செலுத்தும் தாக்கமும் அற்புதமாய் வார்க்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் தான் குற்றம் கடிதல்.நான் சமீபத்தில் பார்த்த சில நல்ல தமிழ்த் திரைப்படங்களில் ஒன்று.ஆனால் இந்த திரைப்படமும் காக்கா முட்டையும் ஒரே நேரத்தில் வெளியானது.காக்கா முட்டைக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு இந்த திரைப்படத்திற்கு இல்லை.அதற்குக் காரணம் காக்கா முட்டையின் தயாரிப்பாளர்கள் என்றே நினைக்கத் தோன்றுகிறது.தரம் எனப் பார்க்கும்போது குற்றம் கடிதல் காக்கா முட்டையை விஞ்சி நிற்கிறது.குற்றம் கடிதல்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக