ஞாயிறு, 3 ஜூலை, 2016

இராவுத்தர்
வீட்டுத் திருமணத்திற்கு
காத்திருக்கும்
கயிற்றால் கட்டப்பட்டு
இலைகளை
மேய்ந்துகொண்டிருக்கும்
ஆடு.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக